Din medarbetare ska snart ta nästa steg – och det här kan du bidra med. Kommunikation och ledarskap 26 november 2021 i Göteborg.

Tack för ditt förtroende att utveckla din medarbetare genom Dale Carnegies program Kommunikation och ledarskap. Då du som chef vill se resultat hos er medarbetare vill vi redan nu göra dig uppmärksam på att ditt engagemang är avgörande, vilket säkert inte är någon nyhet för dig.

Din medarbetare kommer att gå igenom en intensiv personlig utveckling som berör dem mycket. Vårt mål är att vi tillsammans ska lägga grunden till nya vanor, så att deltagarna blir ännu bättre på att skapa resultat i sin vardag, både för sig själva och för företaget. Vi vet även att de bästa resultaten skapas då det finns en samverkan mellan dig som chef, deltagaren i programmet och ansvarig Dale Carnegieinstruktör.

Det du kan göra:

1. Ge ett uppdrag

Sätt SMART:a mål för att få starka medarbetare som skapar en framgångskultur i företaget.

2. Värdet av en närvarande chef

Vi menar inte att du ska söka upp din medarbetare varje dag, men att få t.ex. frågan, ”vad var den viktigaste lärdomen från igår?”, uppskattas av många. Men andra chefer har också bett medarbetare göra avstämningar vid teammöten eller liknande, för att sprida best practices. Du bestämmer själv ambitionsnivån, men vi rekommenderar dig att uttala tydliga förväntningar på din medarbetare.

Alla som går träningen kommer känna att de kommer upp på ”en platå”, de ser alla andras utveckling men inte sin egen. Här kan vi tillsammans bekräfta och utmana dem för att komma vidare, till att nå era tidigare definierade mål och ambitioner.

3. Halvtidsutvärdering

Tillsammans går vi igenom dina, din medarbetares och våra reflektioner av utvecklingen. Ansvarig Dale Carnegieinstruktör bokar upp dessa möten separat med er.

4. Var med och fira din medarbetares framgång!

Boka in din medarbetares diplomering redan idag. Det ligger något extra i luften när personer som är viktiga för deltagarna är med och lyssnar på deras framsteg och insikter. Du får dessutom höra om din medarbetares uppdaterade målsättningar.

Datum: Den 3 december 2021 (ändrat, tidigare datum var 26 november)
Tid: 10:30 – 13:00
Plats: Radisson Blu, Södra Hamngatan 59

a

Ditt engagemang gör skillnad!