Ditt digitala engagemang – vårt skifte!


 Resultat marknadsundersökning digitala plattformar:

 

  • Nyhetsbrev/mejl, Facebook och LinkedIn når flest personer
  • Intressant, lärorikt och lättförstått toppar listan över vad som är viktigast för läsare
  • Kategorin intressant placeras högt upp på samtliga plattformar
  • Läsa, lyssna och en kombination av dessa toppar listan över bästa inlärningssätt
  • 89% svarade att de var aktiva i sociala medier
  • För att vilja ta del av DC:s delade information var det viktigt att:
    77 % = Den ger Inspiration & är tankeväckande
    58 % = Ger konkreta råd hur man ska göra
    46 % = Går snabbt att ta del av, ej är tidskrävande
  • 73% av svarspersonerna har deltagit i något av Dale Carnegies program eller kurser, där majoriteten deltagit i Kommunikation och ledarskap
  • 25% rekommenderar till sin omgivning att ta del av Dale Carnegies värdeerbjudande

 

Din feedback bidrog till följande insikter:

1. Vi behöver öka aktiviteten på sociala medier.
2. Fler konkreta tips önskas, för både chefer och icke-chefer (olika intresseområden beroende på person).
3. Mer inspirerande nytänkande.

 

Ett stort och ödmjukt TACK  till dig som svarade på vår enkät, för din tid och dina värdefulla insikter!