Dynamiska diskussioner med Regeln: 1+4

Du använder inte en slägga för att fixa en läckande kran. Ett måttband gör inte heller jobbet.

Samma sak gäller när det kommer till att lösa problem och fatta beslut tillsammans med andra. Att vara påstridig eller defensiv kommer inte att hjälpa, lika lite som att förbli tyst och passiv, och att ständigt döma ut andra eller frågan i sig, kommer inte heller att fungera.

Kommer du ibland på dig själv med att bli lite extra aggressiv eller stänga ner i diskussioner? Du har troligen redan märkt att när vi försvarar vår ståndpunkt eller låter den starkaste rösten i rummet råda, så uppstår spänningar och resultatet av diskussionen blir inte optimalt.

Om du vill visa ett starkare ledarskap…..ett ledarskap som inte stöter bort andra…..ett ledarskap som inte förminskar andra i diskussioner eller ett ledarskap som bidrar med värde i diskussioner, ska du komma ihåg Regeln: 1+4.

1 = Din attityd är avgörande. När vi medvetet har en öppen inställning ger det luft till gruppen, de kan visa engagemang och åtagande. När du känner själv att du börjar pusha tänk att det är viktigare att hjälpa gruppen än att du själv hörs.

Skickliga ledare väljer att på ett omtänksamt sätt hjälpa andra att förbättra sin förmåga att lösa problem och ta beslut, framför att säkerställa att deras förslag hörs högst. Det betyder att dessa ledare följer Covey’s vana nr 5: Försök att först förstå, sedan att bli förstådd.

Det är ett tankesätt som handlar om att tjäna andra. 4:an i 1+4 står för:

De 4 bästa strategierna för dynamiska diskussioner:

  1. Dela med dig av insikter. De fungerar som bränsle för diskussionen och kan vara till exempel data, observationer, expertis i ämnet eller referenser. Det skapar mindre utrymme för tolkningar eller åsikter, öppnar för möjligheter och undviker skuldbeläggande, defensivitet och motargument.
    a
  2. Ge alternativ. Fler alternativ öppnar för fler möjligheter. De ger diskussionen bredd och skapar inkludering. Att krympa ner diskussionen för snabbt till endast ett förslag eller en åsikt driver andra till att försvara och ta ställning. Duktiga ledare lägger fram alternativen och för-och nackdelar med dessa. Detta får andra att eftertänksamt överväga sitt eget perspektiv snarare än att känslomässigt hålla fast vid sin egen tidigare övertygelse.
    a
  3. Ställ frågor. Låter enkelt, men det är en konst att ställa icke-ledande, objektiva, icke-binära frågor som skapar bredare tankegångar. ”Hur kan vi få det här att hända?”, ”Vilka idéer har du?” eller ”Vad är det som är viktigast här?” är typer av frågor som gör andra öppna för diskussion snarare än att bli defensiva eller argumentera.
    a
  4. Sammanfatta. Bra diskussionsledare sammanflätar med jämna mellanrum punkter och perspektiv till en tydlig, kortfattad och konkret summering. ”Så det vi har hört oss säga är att det viktigaste att prioritera är…”., ”Är vi överens om…”, “Låter som att vi är överens om…”, ”Ok, det verkar finnas tre huvudsakliga spår som vi kan ta med oss från den här diskussionen. De är…”. Summeringar hjälper andra att se var vi är i diskussionen och bidrar till att komma ett steg närmare en lösning. De skapar inga motargument eller defensivitet eftersom de helt enkelt bara speglar det som sagts i diskussionen.

Vi kan kombinera dessa fyra strategier på många olika sätt. Strategierna behöver inte (och bör inte) följa någon särskild ordning och kan upprepas när det passar.

Se på dem som verktyg i din verktygslåda. När någon kört fast eller när du ser att det är rätt tillfälle, använd det verktyg som passar just då. Och kom ihåg att dessa inte är de enda verktygen som kan användas i en diskussion.

En ”slägga” kan vara användbar i vissa situationer, när vi till exempel på ett kraftfullt sätt behöver kommunicera ett viktigt budskap eller driva förändring. Ett ”måttband” kan komma väl till pass i andra situationer, när till exempel planering, utvärdering eller diagnostisering krävs.

För att få ut det bästa av en diskussion, använd de verktyg som passar bäst för att minska risken för att de som diskuterar blir defensiva, argumenterar och skuldbelägger varandra och tappar fokus.

När är det bästa tillfället för dig att använda Regeln: 1+4?

 

Hur plockar du upp dina medarbetares kreativitet?

Kreativitet prioriteras av proaktiva ledare, eftersom det är grunden för att utveckla innovativa företag.