Ensamt i toppen – 5 sätt för ledare att coacha varandra

Utökade restriktioner påminner oss ständigt om hur annorlunda vår arbetsmiljö blivit under 2020.  

Kraftfullt, inspirerande och effektivt ledarskap har varit kritiska egenskaper för företagen för att kunna navigera genom krisen. Att leda genom pandemin, och samtidigt skapa fysisk och psykologisk trygghet för teamen har inte varit någon lätt uppgift. Sedan har vi den ”lilla” uppgiften att därutöver fortsätta upprätthålla prestationer, kultur, servicenivåer och organisationens lönsamhet. 

Som senior ledare kunde det ibland redan tidigare kännas ensamt, men tiden under perioden med covid-19 har verkligen varit prövande. 

Med uppdraget att hantera än mer komplexa utmaningar och pressande situationer, har seniora ledare under pandemin inte haft möjlighet att få de dagliga interaktionerna, som tidigare varit en naturlig del av arbetsdagen. Över tid har bristen på interaktion mellan kollegor, kombinerat med isolerande distansarbete, gett utrymme för tvivel, misstro, överkänslighet och också många gånger fokuserat på funktion före samarbete. 

Detta i sin tur kan leda till att seniora ledare blir mindre agila och mer inkonsekventa. Pandemi-relaterade utmaningar som dessa kan enkelt glida över till att bli ”blind spots” hos ledare. Och det är förståeligt i dessa tider, för ledare har haft en enorm press på sig sedan utbrottet av covid-19. 

Så, för de i högsta ledningen är ömsesidigt förtroende och samarbete viktiga faktorer för ett sunt mindset och en hälsosam affärskultur. Med det i åtanke, tittar vi på några idéer om hur vi kan behålla och förbättra samverkan i seniora team: 

 • Låt samverkan vara en del av dina samtal med andra seniora ledare träffas som ett seniort team med medvetet fokus på teamkulturenKanske är det en bra idé att ta in en extern facilitator för att få ett annat/nytt perspektiv på teamdynamik och affärsutmaningar.
 • Prioritera att bygga förtroende  en vidareutveckling av punkt nummer ett; seniora ledares handlingar och beslut måste reflektera värderingarna de kommunicerar. Om förtroendet för ledningen urholkas, kan effekten bli att kulturen försämras.
   
 • Coacha och bli coachad  seniora ledare borde hitta likasinnade och damma av sina coachningsfärdigheter för att dra nytta av andras erfarenheter.
   
 • Fokusera på kulturen under svåra perioder – ta en time-out som team, pausa alla överhängande uppgifter för en stund och leta efter möjligheter att driva kultur och medarbetarengagemang i en positiv riktning.
   
 • Kom ihåg att välmående är en viktig del i goda relationer – Dale Carnegies Golden Book är än idag en inspirationskälla till att bygga självförtroende, tillit och respekt mellan människor och upprätthålla en sund kultur, engagemang och prestationer. 

På vilket sätt håller du andra ansvariga för utveckling och framsteg?