chefsskap

Ledarskap

Är ”quiet quitters” bara oengagerade medarbetare?

Vad är ”quiet quitting”? Det beror på vem du frågar. Vissa menar att det är kollegor som vägrar att arbeta utöver deras arbetsbeskrivning, men detta är lite för förenklat eftersom det bara kommer från en individs perspektiv. Uttrycket antyder en långsam reträtt från sitt jobb, så hur kan vi som ledare vända detta?

Läs inlägget

Ledarskap

Hjälper eller stjälper du dina medarbetare genom dina målsättningar?

Ansvar gör att vi känner en positiv press och vet att någon kommer att se våra framsteg och vi anstränger oss därför lite extra för att prestera. Att sätta mål för medarbetare är viktigt, men tappar sin betydelse utan tydligt ansvar, och utan ansträngning och ansvar minskar måluppfyllnaden.

Läs inlägget

Ledarskap

Hur går vi från att ”chefa” till att vara ledare?

Medarbetare är öppna för nya influenser och vill känna sig inspirerade och motiverade. Chefer som förstår denna enkla sanning och effektivt använder det i sitt ledarskap, bygger team med engagerade medarbetare som gör bra resultat.

Läs inlägget