Distansledarskap

Kommunikation

Bygga relationer med kollegor och kunder online eller offline – vad är skillnaden?

Online eller offline, många av principerna förblir desamma – säkerställ att första samtalet handlar om mottagaren, att skapa en miljö som uppmuntrar till samarbete och förstå den andra personens värld, utmaningar och affärsbehov. Få dina lyssnare att vilja höra mer – här är tipsen.

Läs inlägget

Presentationsteknik

Klistrar du fast ett ”tokleende” när du är nervös?

Virtuella möten ger oss möjlighet att se hur vi uppfattas av andra i olika situationer. Vad har du lärt dig från att konstant se dig själv i videomöten och på vilka sätt kan du uttrycka dig för att göra ännu större intryck?

Läs inlägget