Kultur

Ledarskap

Är ”quiet quitters” bara oengagerade medarbetare?

Vad är ”quiet quitting”? Det beror på vem du frågar. Vissa menar att det är kollegor som vägrar att arbeta utöver deras arbetsbeskrivning, men detta är lite för förenklat eftersom det bara kommer från en individs perspektiv. Uttrycket antyder en långsam reträtt från sitt jobb, så hur kan vi som ledare vända detta?

Läs inlägget

Ledarskap

Varför behöver vi vara självmedvetna på jobbet?

En självmedveten chef med god lyssnarförmåga tar öppet till sig medarbetares idéer, och lika självmedvetna exekutiva chefer ger stöd och befogenheter att omsätta medarbetares kreativa visioner i praktiken.

Läs inlägget