Fokusområden Strategiska presentationer- frågor

Dina svar hjälper oss att prioritera just dina fokusområden!

På en skala 1 -10, hur bra är du på följande fem områden, och vilken punkt är mest intressant för dig att utveckla?

Fyll i ett nummer på en skala 1-10 som visar var du ligger idag och beskriv varför du bedömer att du är på just den nivån. Och ange vilken av de tre punkterna för varje fråga som är mest intressant för dig att utveckla.