Skriv ut  

Ge dina medarbetare mer ansvar - få ökat engagemang tillbaka

Medarbetare_Ansvar_Nyhetsbrev


Ett företags främsta tillgång är utan tvekan människorna som arbetar i det. Innovativa produkter, förstklassig service och nyskapande strategier bidrar visserligen till framgångarna, men ingen av dessa faktorer kan utföras utan engagerade medarbetare.

Och upprepade undersökningar visar liknande resultat - de visar att företag som har fullt engagerade medarbetare får mer än dubbelt så bra resultat jämfört med motsvarande företag med oengagerade eller delvis engagerade medarbetare. Det finns mycket man kan göra för att öka engagemanget. Vi lovar att ge er några konkreta tips. Men först några ord om varför du bör låta dina medarbetare ta ägandeskap över arbetsuppgifter och områden.

Ägandeskap hänger mycket ihop med ansvar. Och ansvar hänger tätt ihop med engagemang. Så, om du på allvar vill höja engagemangsnivån på jobbet, då bör du snarast möjligt låta medarbetare ta ägandeskap över arbetsuppgifter eller områden.

Rent praktiskt innebär det att du delegerar uppgifter och gör medarbetare och team ansvariga för en produkt eller tjänst. Och givetvis för resultatet. För när vi får ägandeskap känner vi att chefen har förtroende för oss och litar på att vi klarar av jobbet. Och det skapar engagemang.

Dale Carnegie Trainings studie om medarbetarengagemang visade också, att om man stärker medarbetarna i mindre företag genom att låta dem ta ägandeskap, uppmuntrar det till ett mer självständigt arbete.

Resultatet blir en mer effektiv medarbetare som engagerar sig i sitt arbete och därmed också i företaget. Det bidrar också till att minska personalomsättningen, det ökar produktionen och det får dem även att vilja prestera mer.

Stärkta och ansvarstagande medarbetare är kort och gott mer engagerade medarbetare. Och vi vet att engagerade medarbetare inte bara tjänar mer pengar åt ett företag, de sparar också pengar genom att minska kostnaderna som uppstår när personer slutar.

Men vad kan då ert företag göra för att nå det värdefulla målet att ha engagerade medarbetare? Vi lovade er några konkreta tips. Här kommer de:

Undvik detaljstyrning

Nyckeln är att erbjuda hjälp och göra den lättillgänglig, men kliv sedan åt sidan och låt medarbetarna göra sitt jobb. Naturligtvis kräver detta att du ger dina medarbetare rätt förutsättningar, träning och kunskaper för att göra ett bra jobb.

Det är även viktigt att ni fastställer mål, hur saker ska följas upp samt hur man bäst kommunicerar och arbetar tillsammans som ett team.

Öppen dörr-policy

När du har en öppen dörr-policy håller du dig uppdaterad på vad som händer med medarbetare och de team de jobbar i. Plus att du håller koll på vad de kan tänkas behöva ha hjälp med och vilken typ av stöd de kan behöva.

Om du har örat mot asfalten och vet vad som händer kommer du att vara redo att hjälpa till när det behövs.

Berätta för dina medarbetare att de är viktiga

Stärk dina medarbetare genom att berätta för dem att det de gör är viktigt - att de är betydelsefulla. Det leder till att de vill göra sitt allra bästa arbete, men då måste du också konkret visa på vilket sätt de bidrar till företagets framgång.

Detta är särskilt viktigt i mindre företag där lönehöjningar eller bonusar för extraordinära insatser kan vara svåra att erbjuda.

Så, om en medarbetare till exempel hjälper till att ta fram statistik eller en inbjudan inför en viktig presentation eller workshop, fundera på om du kan bjuda med den personen till eventet, så att han eller hon kan se resultatet av sitt arbete.

Kommunicera mål öppet och ofta

Du bör inte bara kommunicera en persons målsättningar utan även de mål som företaget har. Se till att dina medarbetares individuella mål är i linje med företagets - vilket gör det möjligt för dem att arbeta självständigt mot samma ändamål.

Kommunikation – a och o

De flesta företag har insett vikten av att arbeta med ledarutveckling och säljutbildning, men att träna sina medarbetare i kommunikation, dvs. förmågan att nå ut med sitt budskap, sälja in idéer och förändringar, få andra att lyssna, prata för sin sak, motivera andra, skapa engagemang, hantera konflikter på ett diplomatiskt sätt, det prioriteras inte lika högt.

Vi som har förmånen att få jobba med företag som tror på sina medarbetare och som vill att de ska utvecklas och växa i sina roller har upptäckt att tydlig kommunikation ligger till grund för allting annat.

Chefer i dessa företag, som t.ex. låtit medarbetare gå en kommunikationskurs hos Dale Carnegie Training, har i våra uppföljningssamtal och utvärderingar av kursen berättat att deras team inte bara har blivit bättre på att kommunicera, men de har generellt sett också fått en mer positiv attityd. Och resultatet av detta? Högre nivåer av engagemang.

Kommunikation som fungerar väl mellan medarbetare och chefer skapar engagemang och ökad förståelse för varandra. Det gör också att vi vågar dela med oss av idéer och synpunkter på möten, förväntningarna blir tydligare och det löser även eventuella problem på ett smidigare sätt.

_____________________________________________________________________________________________

small_business_icon_sweden


Ta del av hur ditt företag kan engagera era medarbetare, vinna deras förtroende och förbättra ert resultat. Ladda ner vårt Whitepaper "Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag"

Kontakta oss

E-post
info@dalecarnegie.se

______________________

Missa inte nästa nyhetsbrev

Få tips och idéer om kommunikation, ledarskap, försäljning och personlig utveckling. Det enda du behöver göra är att klicka på länken och fylla i dina uppgifter.

Börja prenumerera på Dale Carnegies nyhetsbrev >>

______________________

Ring oss 

Göteborg
Jessica: +46 (0)760-13 99 74
Magnus: +46 (0)705-89 47 07

Stockholm
Växel: 08-783 18 40

Malmö/Helsingborg
Susanne: +46 (0)708-49 47 00

HK
Linnégatan 87 F
115 23 Stockholm
Växel: 08-783 18 40

 

Adress, HK

Dale Carnegie

7A Centralen, Vasagatan 7

111 20 Stockholm

 

 

Följ oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website design and development by Americaneagle.com