Ge möjligheten till en ung vuxen att utvecklas i höst!

Prioritera ledarskapsTRÄNING

Med träning i relevanta färdigheter som samarbete, ledarskap, social förmåga, kommunikation, attityd, samt hantera stress och oro, ger träningen konkreta resultat och effekter som att hantera prestationsångest och stress, förbereda och hålla presentationer och tal, sätta rimliga och nåbara mål och argumentationsteknik, samt viktigast av allt, hur vi skapar, behåller och förbättrar relationer med vänner, lärare, familj och arbetsgivare.

Relationer


Får nya och behåller gamla vänner och utvecklar ett nätverk för framtiden. Hur säger vi nej på ett konstruktivt sätt och hanterar konflikter innan de blossar upp.

Attityd


Ibland känner andra av den innan vi själva inser att vi har den. Vår attityd är avgörande för hur vi möter de utmaningar vi ställs inför och ger modet att våga!

Mål och fokus


Genom SMART:a mål och relevant coachning hjälps vi åt att gå från att veta vad vi borde göra, till att faktiskt göra det.

Nominera framtidens ledare

Kursen Generation.Next vänder sig till ungdomar som studerar, i åldern 14-20 år. Investeringen är tid, engagemang och mod – det kostar inget annat.

Ledarskapsträningen Generation.Next omfattar:

  • Digitalt upptaktsmöte
  • 3 heldagars träning
  • Tillgång till individuell coachning och återkoppling
  • Diplomering med gäster sista eftermiddagen

Vem nominerar du?

Du har nu möjlighet att nominera ungdomar som du vet i vardagen visar på ledarskap i sin roll i skolan, fritidsintresse eller i idrotten och som förtjänar att veta att du uppskattar deras insatser och vill ge dem möjligheten att tillsammans med andra unga personer få veta mer om hur vi hanterar stress och press, sätter mål som är värdefulla, kommunicerar sina åsikter mer effektivt och tar personligt ledarskap för att göra sitt bästa.

Välkommen att nominera dem till en plats i kursen Generation.Next som sträcker sig över tre dagar under höstlovet vecka 44, 1 – 3 november.

Nominera morgondagens ledare

Din nominering behöver vara oss tillhanda senast den 1 oktober och de utvalda meddelas den 4 oktober.

För företag som nominerar uppmanar vi er att i sociala medier använda följande tags: #dalecarnegiesweden #generation.next #dctakecommand

Funderar du på eller vill veta mer om något? Mejla oss på info@dalecarnegie.se