50 Idéer och tips om medarbetarengagemang

Det här får du med dig från vårt häfte

Medarbetare vill känna sig värdefulla och involverade. De vill känna att du har respekt för dem, att deras åsikter har betydelse och att du uppmuntrar och uppskattar deras insatser. Vi ger dig 50 värdefulla tips och idéer.

Insikter du får

I en studie av Dale Carnegie identifierades de viktigaste drivkrafterna för medarbetarengagemang. Resultatet fungerarar som riktlinjer för företag som letar nya idéer om engagemang. Studien ger insikter om värdet med att skapa en positiv arbetsmiljö, uppmuntra kommunikation, ge en känsla av ägarskap och mycket mer.

Varför dessa insikter är viktiga

I dagens tuffa arbetsklimat är det medarbetarna i din organisation som särskiljer ert företag från andra organisationer. Fokusera på engagemang för att bygga dynamiska team. Medarbetare som är entusiastiska inför sitt arbete anstränger sig extra och stannar längre.

Hur du kan använda dina insikter

Skapa starka och uppriktiga relationer baserat på förtroende. Positiva attityder och handling bygger en kultur som involverar och inspirerar alla medarbetare. Överträffa förväntningar genom företagets mest värdefulla tillgång – medarbetarna.

Ladda ner 50 Idéer och tips om medarbetarengagemang här

Fyll i nedanstående uppgifter

   Boka möte

   Kontakta oss för ett coachande samtal om utvecklingsmöjligheter för ert företag. Det går också bra att mejla oss på info@dalecarnegie.se.

   Logo

    Genom att skicka in ditt formulär godkänner du vår policy för hantering av dina personuppgifter. Läs mer om vår policy här.