Ledarguide innovation

Fördelar du får med vårt häfte

Dale Carnegies innovationsguide ger dig en process som leder dig genom utmaningar och förutser fallgropar, så att du ökar dina odds att lyckas med innovationerna.

Insikter du får

Ledare behöver säkerställa att alla medarbetare är engagerade i organisationen. Cheferna behöver förmedla värdet av medarbetarnas talanger, vara proaktiva och skapa en positiv arbetsmiljö.

Varför dessa insikter är viktiga

För att innovationen ska ge resultat behöver du ha en process med öppen kommunikation, respekt, ett proaktivt tankesätt och erkännanden, för att få ett flöde av innovativa idéer.

Hur du kan använda dina insikter

Innovation är kul! Att följa ett mål från de första idéerna till genomförandet, gör inte bara att vi känner oss nöjda personligen, det påverkar också hela organisationens resultat på ett positivt sätt.

Ladda ner häfte