Halvtidsutvärdering – frågor

Under utvärderingsmötet går vi tillsammans igenom dina, din medarbetares och våra reflektioner av utvecklingen, samt frågorna i nedanstående formulär.