Halvtidsutvärdering Kommunikation och ledarskap 1 okt 2018 – 21 jan 2019 – Frågor

Under utvärderingsmötet går vi tillsammans igenom dina, din medarbetares och våra reflektioner av utvecklingen, samt frågorna i nedanstående formulär.