Halvtidsutvärdering Kommunikation och ledarskap 14 maj-5 okt 2018 – Frågor

Under utvärderingsmötet går vi tillsammans igenom dina, din medarbetares och våra reflektioner av utvecklingen, samt frågorna i nedanstående formulär.