Halvtidsutvärdering Kommunikation och ledarskap 2 november 2020 i Göteborg – Frågor

Under utvärderingsmötet går vi tillsammans igenom dina, din medarbetares och våra reflektioner av utvecklingen, samt frågorna i nedanstående formulär.