Halvtidsutvärdering Kommunikation och ledarskap 2 november i Malmö

Mål finns överallt, de förknippas ofta med någon sorts ansträngning eller press och de sätts antingen av oss medarbetare eller av företaget. Vår erfarenhet är att fokus ofta ligger på målet, men att vi som satt det inte planerar hur målet ska uppnås. Det vill säga vilka steg och delmål som finns på vägen. Men sällan eller aldrig hålls avstämningar och ändå infinner sig besvikelsen när målen inte uppnås! Förarbetet, dvs. planeringen, är hela grunden till att målet nås.

I första delen av träningen har vi arbetat med flera delmål för att utvecklas i linje med vårt övergripande mål. I halvtidsutvärderingen sitter vi ner tillsammans och går igenom hur arbetet gått. Vad har fungerar bra? Vilka synergier har skapats? Vad kan nu vara nästa steg?

Din återkoppling som chef är många gånger avgörande. Framför allt visar du från ditt perspektiv vilken effekt din medarbetares ansträngningar har gett. För att vara förberedd inför vårt möte ber vi dig att svara på följande frågor. Din medarbetare har också fått samma uppgift.

 

Ditt engagemang gör skillnad!