Halvtidsutvärdering Kommunikation och ledarskap 23 mars 2020 i Stockholm – Frågor

Under utvärderingsmötet går vi tillsammans igenom dina, din medarbetares och våra reflektioner av utvecklingen, samt frågorna i nedanstående formulär.