Halvtidsutvärdering Kommunikation och ledarskap 8 jan – 20 april 2018 – Frågor

Under utvärderingsmötet går vi tillsammans igenom dina, din medarbetares och våra reflektioner av utvecklingen, samt frågorna i nedanstående formulär.