Här är 8 varningssignaler för att det finns grupptänk i teamet