Hur får du dina talanger att stanna kvar?

Så här engagerar och behåller du dina talanger

Alla företag vill vara med i kampen om proffsiga och lovande talanger, eftersom de är en av de viktigaste tillgångarna en organisation har. Talangerna har det som krävs för att nå framgång, de hittar lösningar för tuffa projekt och utvecklar värdefulla ledaregenskaper. Men utan rätt engagemang och motivation söker de sig ofta till andra organisationer, som erbjuder mer utmanande arbetsuppgifter och större utvecklingsmöjligheter. Förlusten av en talang kan bli både besvärlig och kostsam. Här är fem sätt som får dina talanger att behålla engagemanget och fortsätta prestera på hög nivå.

1. Kasta fram en utmaning

Låter kanske lite klyschigt, men medarbetare med hög talangpotential motiveras personligen av att försöka bli bättre, och de behöver utmaningar kontinuerligt. Och ännu viktigare, de vill aktivt vara involverade i beslut som påverkar företagets framgångar. Vi bryr oss om den värld vi hjälper till att skapa, så låt talangerna vara i ett drivande team. Talanger gillar utmaningar och är redo att möta dem, för att kunna göra positiv skillnad. Ta vara på deras naturliga förmågor och ge dem ansvaret att leda svåra projekt.

Glöm inte att ge talangerna beröm och erkännande. Ofta tror vi att eftersom de är självständiga och självmotiverade, så behöver de inte något beröm. De kanske inte behöver det, men de vill gärna få det. De vill höra att deras insatser uppmärksammas, att de är unika, och är värdefulla för organisationen.

2. Använd nya kunskaper

Ha en strategi som låter dina talanger lära sig nya saker, lite i taget, och ger dem möjlighet att använda de nya färdigheterna i verkliga situationer, direkt efter inlärningstillfället. Medarbetare med hög talangpotential lär sig effektivast genom att göra, och den här metoden hjälper dem att komma ihåg information och färdigheter som de lärt sig. Ny kunskap som inte används glöms snabbt bort.

Vi tittar på TED-filmer, läser artiklar, köper affärsböcker, går på föreläsningar, osv. Nyckeln är hur mycket av den nya informationen vi kan tillgodogöra oss. Vi behöver överföra kunskaper och insikter till resultat. Så att koppla lärandeprocessen till produktionsprocessen är vinn-vinn för alla. Teamet känner att de gör framsteg när de ser att deras insatser implementeras i takt med att de lär sig nya saker, och organisationen gynnas av teamets utveckling.

3. Uppmuntra samarbete

Sätt ihop ett team bestående av endast talanger, skapa olika innovationsprojekt, och ge varje medlem en möjlighet att leda. Sätt förväntningar för teamledarna, att de ska driva diskussioner och att deras team ska bidra med minst en ny idé, processförbättring eller rekommendation. Det motiverar talangerna att coacha och utveckla alla medarbetare i organisationen, och väcker viljan hos andra medarbetare att prestera bättre för att få vara med i talangteamet.

4. Rotation mellan uppgifter

Skapa möjligheter att få praktiska erfarenheter inom flera områden i organisationen. Låt talangerna öva på olika färdigheter och upptäck hur varje individ kan bidra till företagets framgångar. Talangerna ser med andra ögon på organisationens utmaningar, och har ofta nya perspektiv på svåra situationer. Utmana dem att rapportera om varje rotationsuppgift, vad de kommer att göra annorlunda, utifrån erfarenheterna från varje uppgift.

5. Lärande genom samarbete

Använd tekniska lösningar för att sammanföra medarbetare med talangpotential, och uppmuntra samarbete för att hitta lösningar för viktiga projekt. Ge talangteamet möjlighet att arbeta tillsammans och ha kontakt med beslutsfattande chefer, digitalt eller träffas personligen, för att skapa engagemang och stärka viljan att prestera. Skapa kontakt mellan teamledare i organisationen, oavsett geografiska avstånd, och följ upp både deras framsteg och problem i utmanande projekt.

"Alla har vi möjligheter vi inte vet om. Vi kan göra saker vi inte kunde drömma om att vi kunde."

- Dale Carnegie

Kan du motivera och engagera dina medarbetare?

Som ledare är det ditt ansvar att hålla medarbetarna motiverade och att visa riktlinjer och förväntningar för arbetet.

a