Hur går vi från att ”chefa” till att vara ledare?

Ledarskap är ett rörligt begrepp som kontinuerligt förändras och förbättras. Att som ledare göra övergången från att vara en individuell medarbetare till chef och vidare till ledare är en utmaning. Faktum är att dagens ledare behöver inspirera och motivera sina team för att ta fram det bästa hos personerna i teamet och skapa bättre resultat.

Medarbetare är öppna för nya influenser och vill känna sig inspirerade och motiverade. ”Om du talar om för mig vad jag ska göra, gör jag det för att få behålla mitt jobb. Men om du inspirerar mig till att göra det, kommer jag göra mitt yttersta för att göra det bra.”

Chefer som förstår denna enkla sanning och effektivt använder det i sitt ledarskap, skapar goda resultat i sina organisationer. Skickliga ledare utvecklar högpresterande team som gör bra resultat eftersom de vet hur de ska leda ett team, i stället för att endast ”chefa” över det.

Genom att vara medveten om nedanstående tre punkter kan vi förbättra vårt ledarskap och driva och öka engagemanget i vårt team: 

 1. Var medveten om din ledarstil och hur den påverkar teamet
  Det är viktigt att förstå vår egen ledarstil då det hjälper oss att skapa möjligheter att ta initiativ och stärka andra färdigheter, som till exempel emotionell intelligens. Nyckeln är att se att vi aldrig blir klara med vår egen utveckling och när vi förstår det kan vi utveckla vårt synsätt på ledarskap och bidra till en trygg arbetsmiljö för vårt team.
  a
 2. Delegera ansvar och befogenheter
  Att gå från att göra till att leda upplever många som tufft. Sluta göra och börja leda genom att delegera ansvarsområden till andra personer i ditt team. När vi delegerar, utvecklar vi inte bara de andra personerna, vi får också en uppfattning om deras ledarskapsförmåga. Börja med delar av projekt och släpp långsamt taget, vilket också ger dig själv mer tid till att vara mer strategisk och fokusera på större projekt.
  a
 3. Sätt ”stretchmål” för dig själv och ditt team
  De enda begränsningar vi har är de vi sätter för oss själva. Det är viktigt att stretcha sig bortom dessa gränser för att kunna fortsätta växa. Var ser du dig själv och ditt team om sex månader, ett år eller kanske till och med om fem år? Ha dessa mål i åtanke och fortsätt att utmana dina egna gränssättningar. Gå tillbaka till målen emellanåt för att säkerställa att du och teamet är på rätt spår. Vi måste ta ansvar för våra mål!

En stark ledare förstår och kan upprätthålla balansen mellan människor, processer, leda och göra. Genom att förstå sin egen ledarskapsstil och vilken inverkan den har på teamet, organisationen och resultaten, fokuserat delegera och sätta stretchmål som motiverar, kan vi på så sätt transformera oss till inspirerande och motiverande ledare. 

Dale Carnegie har i över 100 år utvecklat principer och träningar som hjälper chefer att ta klivet till ledare. Är du också redo att ta kommando? Läs mer om våra träningar. 

Coacha fram det bästa hos andra