Hur hjälper vi kulturinfluencers att skapa rätt kultur?

Arbetsplatskultur har alltid varit en viktig faktor för en organisations framgång, men med tanke på hur avsevärt vårt sätt att jobba på och människors prioriteringar har förändrats under de senaste åren, har en stark intern kultur aldrig varit viktigare.

Kultur är inte något som ska skapas högst upp i organisationen, i stället behöver ansvaret delas på alla nivåer i verksamheten. Vissa teammedlemmar har dock ett större inflytande över hur den interna kulturen utformas än andra och organisationer i alla storlekar behöver vara medvetna om vilka dessa personer är och lära sig att använda styrkan i deras inflytande som en positiv kraft.

Kulturinfluencers

Även om kulturen formas organiskt, betyder det inte att det inte kan finnas ett inslag av avsiktlig design och ansträngning för att ge den en knuff i rätt riktning. Ledare behöver helt enkelt inse vilken roll de måste spela, såväl som vilken inverkan andra inflytelserika personer i teamet har, för att driva den kultur som passar bäst för organisationen i fråga.

På alla arbetsplatser märks det vilka som är tongivande som kulturinfluencers, de följer och rör sig ofta i händelsernas centrum, har ögon och öron på vad som sker på olika nivåer. De är bra kommunikatörer som har förmågan att skapa relationer och modellerar verksamhetens värderingar och beteenden.

Ofta är de mycket inflytelserika och andra värdesätter deras åsikter, litar på informationen de delar och följer ofta deras ledning.

Affärsklimatet förändras och utvecklas ständigt, och detta återspeglas i företagets interna struktur. Efter pandemin har ledare varit tvungna att ompröva hur de ska engagera, motivera och hantera personer som inte längre är fysiskt närvarande på kontoret dagligen, och samtidigt balansera detta mot behoven hos dem som fortfarande kommer till sin arbetsplats.

Arbetsgivare behöver därför engagera hybridteam och utveckla en miljö där medarbetare känner sig bemyndigade och där balansen mellan arbete och privatliv prioriteras och värdesätts.

På den moderna arbetsplatsen måste arbetet med hur kulturen ska utvecklas och formas därför ses som ett delat ansvar för alla intressenter inom en organisation. Det finns dock vissa personer som har mer kulturell kännedom och övertygande inflytande över teamet än andra – många av dessa är utanför ledarskapet och har ingen auktoritetstitel. Det är därför absolut nödvändigt att ledare identifierar och engagerar sig i dessa personer och ger dem resurser och stöd för att skapa rätt kultur genom sina ord, handlingar och attityder.

Känna igen en influencer

Kultur-påverkare är oftast lätta att känna igen. De skaffar sig ett föredömligt rykte för att aktivt främja en positiv arbetsplats och visar kontinuerligt stöd för både sina kollegor och företagets syfte och värderingar. De hittar sätt att ge erkännanden till sina kollegor för deras insatser och de samarbetar med andra på ett resultatorienterat sätt. De är levande representanter för organisationens principer; de pratar övertygande och säkert om saker, och gör slag i saker de talat om.

Influencers är genuina och passionerade, utan att vara påträngande. De förstår att förändring måste ske, men de försöker inte tvinga igenom detta snabbt med en trångsynt, trubbig strategi. Kulturinfluencers, eller ambassadörer, är fantastiska lyssnare, utmärkta kommunikatörer och skickliga övertygare. Utan att bli ombedda investerar dessa personer i aktiviteter som involverar deras kollegor och som driver verksamheten framåt.

Upprätthålla och forma den befintliga kulturen

Kultur är inte statisk. Oavsett den rådande kulturen kan individer och gemensamma ansträngningar fortfarande verka för att utveckla och forma det interna konceptet om ”vilka vi är och hur saker fungerar här”. Ledare har en viktig roll här också. Inte genom att tvinga fram en konstlad kultur, utan snarare genom att förstå vad den nuvarande verkligheten är, inse vilka varumärkesvärden och beteenden som präglar den, och identifiera exakt hur de skulle vilja att organisationens interna sammansättning ska se ut och kännas i framtiden. En ledares roll är då att kommunicera detta, vara förebild för önskade beteenden och sedan lita på och uppmuntra andra att förverkliga detta.

En kulturinfluencer är en person som är engagerad i att stödja de övergripande målen för en organisation och som förstår behovet av att leda i förändring. Ledare kan hjälpa dem genom att ge dem den frihet de behöver för att kunna påverka och skapa möjligheter att bygga relationer med sina kollegor.

Genom att ge möjligheter, uppmuntran och stöd till att synas och höras, och skapa en miljö som gör att de kan känna sig bemyndigade och engagerade, kommer kulturinfluencers att göra exakt det de är bäst på – att påverka kulturen på ett högst positivt sätt.

Företagskulturen är komplex och en sund sådan är nyckeln till att vinna i ett tufft konkurrensklimat. I en hybrid arbetsvärld måste kulturen utvecklas för att nå ut till och engagera utspridda arbetsstyrkor. Medan kultur startar uppifrån och börjar med beteenden hos seniora ledare i många fall, måste organisationer också inse vikten av att bygga en människor-först-kultur. Det är därför absolut nödvändigt att kultur-påverkare finns på alla nivåer i organisationen; ambassadörer som delar företagets vision och beteenden, och som kommer att sprida sin tillit och lojalitet till varumärket till andra. Kulturinfluencers hjälper till att driva förändringar, leverera nyckelbudskap och ge feedback till det seniora ledarskapet när saker och ting inte fungerar.

Liksom företagskulturen i sig, behöver kulturinfluencers få uppmärksamhet och resurser och kommer i sin tur att skapa en konstruktiv, konsekvent känsla av samhörighet mellan kollegor, som kan stå emot många stormar. Medan ledare styr skeppet, håller kulturinfluencers och ambassadörer det i rörelse. 

Behåll talanger genom att bygga en kultur som fokuserar på människorna först