Hur kommer vi ur “kan-själv”-rollen?

Assistentrollen har genomgått stora förändringar och ersatts alltmer av en ”gör-det-själv”-roll. Tidigare använde de flesta chefer material som var sammanställt av någon annan. Idag är det ofta chefen själv som t.ex. skriver mejl och gör presentationer, vilket betyder att assistentfunktionen så småningom endast kommer att finnas kvar i ledningen hos stora organisationer, och då oftast med andra organisatoriska uppgifter.

Kan-själv-attityden har dock haft en negativ effekt på vår förmåga att delegera. Av ohejdad vana och bekvämlighet, gör vi många uppgifter själva, som vi borde vidarebefordra till våra medarbetare. Tanken ”det går fortare om jag gör det själv” hindrar både oss själva och andra från att utvecklas och ta nästa steg.

Planera för den framtid du vill ha

Som ledare missar vi ofta situationer när vi skulle kunna delegera, eftersom det nya ”normala” är att göra sakerna själv. Vi kan förbättra våra färdigheter att organisera genom att planera och avsätta tid för att hantera delegering. Idag är vi ofta upptagna med att hantera dagens aktiviteter. “Delegering fungerar inte”, blir en sanning om vi gör det halvdant, om vi inte bidrar med relevant information och ger rätt stöd. Men med tydliga mål, personer som vi har goda relationer till och som vill utvecklas, kan vi delegera och få mer utrymme att planera framåt.

Hur ser din situation ut nu?

  1. Tar du hand om mindre uppgifter som andra skulle kunna göra?
  2.  Är du involverad i för många projekt samtidigt?
  3.  Stressar du ofta för att hinna bli klar med uppgifter innan tidsfristen går ut?
  4.  Arbetar du regelbundet längre än andra chefer?
  5.  Använder du din tid till att göra uppgifter åt andra, som de skulle kunna göra själva?
  6.  Blir du ofta involverad i projekt som du har lämnat till andra?

Om vi svarat “ja” på alla eller de flesta av dessa frågor, är det dags att fundera på vilken typ av framtid vi vill ha. Skulle vi få ut mer av våra dagar genom att fokusera på uppgifter som ger mer värde, saker som bara vi kan utföra? Vill vi stanna kvar där vi är, eftersom vi inte kan bli befordrade? Vi kan inte byta plats om det inte finns någon som kan ta över vår roll, eftersom vi är oersättliga i vår nuvarande roll.

Vilket värde skapar du?

Vad visar en utvärdering av vad vi verkligen gör om dagarna? Hur stor del av vår arbetstid används till uppgifter som tillför lite/inget eller mycket värde? Hur kan vi utnyttja tiden och vår potential bättre? Vi ser inte skogen för alla träd när vi är upptagna med att bara ”göra”. Vi behöver också få tid till att tänka och få nya idéer, och för att se helheten och planera framåt.

Vilket värde vill du skapa?

Självklart kräver det här tid och disciplin. Börja med att ta 20 minuter i veckan till att analysera dina insatser och vilket värde det skapar. Och reflektera över:

  • Utvärdera dina svar, till exempel vad du säger ja eller nej till och vilka konsekvenser det får.
  • Hur ser din kort- och långsiktiga plan ut för balans på arbetet?
  • Ifrågasätt varför du gör uppgifter som du inte borde göra.
  • Hitta delegeringsmöjligheter och avsätt tid för att kunna hantera dem på rätt sätt.

Glöm inte att tiden som går är livet, så var medveten om hur du använder den.

Coacha dina medarbetare till framgång


Inspirera och rusta dina teammedlemmar med färdigheter
som hjälper dem att ta fram det bästa hos sig själva.