Hur påverkar bristen på självförtroende unga vuxna i arbetslivet?

I kölvattnet av COVID-19-pandemin har det obemärkt utvecklats en brist på självtillit. Arbetsgivare rapporterar allt oftare ett märkbart minskat självförtroende hos många, särskilt hos unga vuxna som precis börjar arbeta. Denna minskning kan tillskrivas omständigheterna kring pandemin, då många var isolerade och gick miste om avgörande livsfärdigheter och erfarenheter.

Som ett resultat, även om personerna är högkvalificerade, saknar många förmågan att navigera i sociala situationer och interagera effektivt med andra. I den här bloggen tittar vi närmare på konsekvenserna av bristen på självtillit, vikten av förtroende i arbetet och livet, och varför arbetsgivare bör investera i utbildning/träning för att åtgärda detta problem.

Varifrån kommer bristen på självtillit?

Många unga vuxna som nyligen tagit examen från universitetet var isolerade under pandemin och fick höra att det var otryggt att ge sig ut och utforska världen. De fick akademiska kunskaper, men saknade möjligheten att utveckla väsentliga livsfärdigheter som ofta främjas genom erfarenheter utanför hemmet. Att bygga självförtroende är en process som sker gradvis och innebär att uppleva olika sociala situationer, lära sig att inleda samtal, hantera kritik och utveckla viktiga sociala färdigheter.

Utan dessa erfarenheter kämpar många med att känna sig bekväma med att hävda sig i professionella sammanhang, vilket hindrar individers tillväxt och potential.

Vikten av självförtroende

Självförtroende är en grundläggande egenskap som spelar en avgörande roll för både personlig och professionell framgång. Det fungerar som en katalysator för självtillit, självsäkerhet och motståndskraft, och gör det möjligt för individer att ta sig an utmaningar, utforska nya möjligheter och bygga meningsfulla relationer.

Självförtroende är inte bara avgörande för karriärutveckling utan också för allmänt välbefinnande och personlig tillfredsställelse.

Hur påverkar det unga vuxna i arbetslivet

Bristen på självförtroende, bland unga yrkesverksamma som kommer in på arbetsmarknaden, påverkar förmågan att kommunicera effektivt, samarbeta och knyta kontakter med kollegor och kunder. Känslan av osäkerhet kan hindra prestationer och hämma tillväxt i karriären. Dessutom kan rädslan för att uttrycka sin åsikt eller dela idéer leda till missade möjligheter till innovation och kreativitet i företagen.

Ökningen av hybridarbete

Ökningen av hybridarbete har också bidragit till lägre nivåer av självförtroende. Distansarbete har blivit normen för många, vilket avskärmar oss från offentliga situationer och minskar interaktioner ansikte mot ansikte. Som ett resultat har de sociala färdigheter som krävs för att bygga upp förtroende och känna trygghet i professionella och personliga miljöer kommit i skymundan.

Den ökande användningen av digital kommunikation kan hindra individer från att utveckla en förmåga att anpassa sig, och att ge och uppfatta viktiga sociala signaler, vilket också påverkar självförtroendet.

Behovet av att träna upp självförtroendet

Bristen på självförtroende, underblåst av effekterna av pandemin, innebär betydande utmaningar för de som kommer in på arbetsmarknaden. Det är absolut nödvändigt för arbetsgivare att ta itu med självförtroendebristen i sin arbetsstyrka. Att investera i självförtroendeträning kan hjälpa individer att utveckla nödvändiga färdigheter och tankesätt för att navigera i professionella och sociala situationer. Det kan vara kommunikationsworkshops, ledarskapsutbildning, kurser i att tala inför små och stora grupper eller mentorskapsprogram.

Genom att prioritera träning som ökar självförtroendet ger arbetsgivare sina medarbetare möjlighet att maximera sin potential, öka arbetstillfredsställelsen och bidrar till en positiv arbetskultur.

Även om organisationer regelbundet investerar i teknisk och praktisk färdighetsutveckling för yngre personer, saknas ofta relationsbyggande träning, vilket kan få unga vuxna att känna självtvivel när det gäller förmågan att skapa kontakt och kommunicera med kollegor och kunder. De riskerar också att förbli omedvetna om normer och beteenden som förväntas av dem.

Färdigheter för hela livet

Att utveckla de färdigheter människor behöver för att sätta och uppnå mål, nå sin fulla potential, interagera smidigt och känna sig självsäkra är själva kärnan i vår idé. Vi fokuserar på att utveckla grundläggande färdigheter som effektiv kommunikation, att bygga relationer, aktivt lyssnande och självförtroende.

7 steg för att coacha andra att lyckas