Hur skapar vi en kultur med högpresterande team – och behåller den?

Workshop Stockholm den 16 oktober 2024

En vinnande företagskultur är inriktad på att uppnå företagets mål och visioner genom att skapa en positiv och engagerande arbetsmiljö för medarbetarna, och kännetecknas av följande nyckelområden:

Som seniora ledare förväntas vi vara goda förebilder och ge ett individanpassat ledarskap till våra medarbetare, och för att skapa team som presterar på en hög nivå behöver vi få grepp om hur våra team fungerar och förstå vilka yttre och inre faktorer som påverkar dem. Vi kommer få tips och idéer på vad vi kan göra för att lyckas med detta och fokuserar på följande:

  • Trender som ställer krav och förväntningar på det seniora ledarskapet
  • Hur skapar seniora ledare en kultur som driver och bibehåller en hög nivå på prestationer
  • Hur kan vi förstärka vad våra värderingar och önskade beteenden är och betyder i praktiken
  • Hur kan vi i individanpassade dialoger visa lyhördhet och omtanke, och samtidigt coacha för utveckling
  • Hur skapar seniora ledare synlighet och sammanhang i en hybrid värld
Om det finns ett gemensamt syfte och en miljö där människor vill hjälpa varandra att lyckas, blir problem snabbt lösta.

Alan Mulally, tidigare President och CEO Ford Motor Company

När och var?

Datum: Onsdag 16 oktober
Tid: 13:00 – 16:00 + mingel i loungen
Plats: Agdas Stockholm, Regeringsgatan 107
Investering: Kostnadsfritt mot inbjudan från Asta Agency
Vem passar workshopen för: Vd, exekutiva ledare, chefer inom HR såväl som för den som vill stärka sina ledare i den egna organisationen och bygga en engagerande kultur med nöjda medarbetare som stannar kvar.

Anmäl dig här