Hur skapar vi en kultur med högpresterande team – och behåller den? Workshop den 19 november 2024 i Malmö. Anmälan.

Anmäl dig här: