Hur skapar vi en kultur med högpresterande team – och behåller den? Workshop Göteborg den 13 november 2024. Anmälan.

Anmäl dig här: