Hur vet vi om vår emotionella intelligens håller måttet?

Emotionell intelligens, eller förmågan att förstå och hantera känslor, har stor inverkan på hur du uppfattas som ledare. Den kan påverka ditt arbete på många olika sätt och hjälpa dig skapa meningsfulla relationer med dina medarbetare och förbättra deras prestationer.

Men, hur vet vi om vår emotionella intelligens håller måttet? Reflektera över ditt eget beteende, hur ofta visar du dessa kännetecken: 

11 kännetecken på emotionell intelligens

1. Vi tänker på känslor
Uppfattar du egna och andras känslor och stannar upp för att fundera på vad orsakerna till dessa skulle kunna vara? Att tänka på känslor är en naturlig indikator på emotionell intelligens, eftersom det visar att du ser ett samband mellan känslor och beslut som människor tar. Att ställa frågor som tydliggör orsaker ger värdefulla insikter.

2. Vi styr hur vi tänker
Det är en sak att låta våra känslor ta rodret och en annan att välja vilka känslor vi sätter vår tilltro till. Det senare visar att vi är mer fokuserade. Att kunna ta kontroll över våra tankar och bestämma vad som ska vara vår drivkraft och vad vi inte tänker lägga energi på, är tecken på att vår emotionella intelligens är hög.

3. Vi är genuina
Många av oss försöker att vara någon vi inte är. Vi rättar oss efter en förutfattad föreställning om hur vi tror andra runt oss vill att vi ska vara. Detta visar en nivå på osäkerhet som personer med hög emotionell intelligens oftast inte oroar sig för. Att vara sann mot sig själv gör att vi inte kompromissar om våra principer även om de inte överensstämmer med vad de flesta andra tycker.

4. Vi stannar upp
Som ledare, är det många bollar att hålla i luften samtidigt och det är lätt att dras med i stunden. Personer med hög emotionell intelligens vet dock att de behöver pausa för att få ordning och reda på tankarna. Att tänka efter innan vi säger något. Det är ett enkelt koncept som alltför ofta glöms bort.

5. Vi är empatiska
Emotionell intelligens är mer än att förstå sina egna känslor. Det handlar om att också ta in vad andra går igenom. Att ha förmågan att uppfatta tecken på stress, oro, motivation, ilska eller annat som personerna i vårt team upplever, gör det möjligt för oss att kunna anpassa sätt och strategier för att hjälpa dem att använda sina färdigheter på bästa sätt. Med empati menas inte svaghet, utan helt enkelt emotionell intelligens.

6. Vi ber om ursäkt
Ett annat drag som personer med hög emotionell intelligens har är förmågan att erkänna när de har fel. En enkel ursäkt kan rensa luften. Inte många ledare vill erkänna att de ibland behöver värdera relationer högre än sitt eget ego. Men att ha modet att medge det och be om ursäkt för det, visar att vi är ödmjuka och gör oss till en bättre chef.  

7. Vi är förlåtande
Lika viktigt som det är att kunna be om ursäkt, är det att kunna förlåta. Andra är, precis som vi själva, mänskliga. De kan också göra misstag. Att acceptera det och förlåta dem tar oss ytterligare ett steg närmare att vara emotionellt intelligent. Kom ihåg, detta betyder inte att vi behöver vara mjäkiga, utan snarare att vi kan se och förstå när någon är uppriktigt ledsen för något och att vi inte vänder detta emot dem.  

8. Vi hjälper andra
Ett kännetecken på att vi är emotionellt intelligenta är att vi bryr oss om att andra lyckas och gör det lilla extra för att bidra. Skickliga ledare gör mer utöver det som krävs av jobbrollen – de hjälper de omkring sig att vara sitt bästa jag. Oavsett om det är på en yrkesmässig eller personlig nivå, så skapar vi positiva effekter som ger avtryck i hur andra i organisationen uppfattar oss, när vi hjälper andra. 

9. Vi lär oss av kritik
Att se kritik som en möjlighet att växa i stället för att ta det negativa till sig och bli sänkt av det, säger mycket om oss som person. Som ledare kan vi faktiskt ha en hel del att tjäna på att använda kritiken för att få nya perspektiv på saker. Personer med hög emotionell intelligens förstår detta och använder kritiken som motivation för att förbättra sig. 

10. Vi ger beröm
Det är ganska enkelt att fira sina egna framgångar, men hur gör vi med andras? Att ta reda på och ge erkännande för andras framgångar, är mycket effektivare för att vinna deras tillit, än att framhålla sina egna förtjänster. Alla vill ha och behöver få uppskattning och de med emotionell intelligens förstår hur långt vi kan komma med lite extra beröm. 

11. Vi vet hur vi ger feedback
Inte alla vet hur vi ska hantera kritik. Som en emotionellt intelligent person, har du kanske förmågan att ta emot det på sätt som andra helt enkelt inte kan. Ha förståelse för det och hitta mer konstruktiva sätt att få fram dina synpunkter på i stället för att förminska andra. Att veta hur vi ger feedback kommer vi längre med än att såra andras känslor. 

 

Feedback får oss att utvecklas - om den ges på rätt sätt!