Jag kommer på avslutningen för Kommunikation och ledarskap den 20 april 2018

Datum: 20 april 2018

Tid: 14:00 – 16:30

Plats: Radisson Blu, Södra Hamngatan 59, Göteborg