Jag kommer på diplomeringen för Kommunikation och ledarskap den 1 december 2023 i Göteborg

Plats: Radisson Blu, Södra Hamngatan 59, Göteborg

Tid: 10:30-13:00 (OBS! ändrad tid, från 14:30-17:00)

Välkommen!