Jag kommer på diplomeringen för Kommunikation och ledarskap den 1 juli 2022 i Göteborg

Avslutning och diplomering för Kommunikation och ledarskap den 1 juli 10:30-13:00.

Välkommen!