Jag kommer på diplomeringen för Kommunikation och ledarskap den 14 april 2023 i Göteborg

Plats: Radisson Blu, Södra Hamngatan 59, Göteborg

Tid: Kl. 10:30-13:00

Välkommen!