Jag kommer på diplomeringen för Kommunikation och ledarskap den 19 april 2024 i Malmö