Jag kommer på diplomeringen för Kommunikation och ledarskap den 19 februari 2024 i Stockholm