Jag kommer på diplomeringen för Kommunikation och ledarskap den 22 nov 2024 i Malmö