Jag kommer på diplomeringen för Kommunikation och ledarskap den 22 november 2021 i Göteborg