Jag kommer på diplomeringen för Kommunikation och ledarskap den 27 juni 2022 i Göteborg