Jag kommer på diplomeringen för Kommunikation och ledarskap den 29 maj 2023 i Stockholm