Jag kommer på diplomeringen för Kommunikation och ledarskap den 3 december 2021 i Göteborg