Jag kommer på diplomeringen för Kommunikation och ledarskap den 3 juli 2023 i Göteborg

Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Södra Hamngatan 59, Göteborg

Tid: Kl. 14:30-17:00

Välkommen!