Jag kommer på diplomeringen för Kommunikation och ledarskap KL877 i Göteborg