Skriv ut  

Dale Carnegie - Whitepapers

Dale Carnegies olika Whitepaper tar upp frågor som är viktiga för organisationers och medarbetares utveckling och framgång.    
 

PDF_IconVad som driver medarbetarengagemang

Medarbetarnas engagemang är mer avgörande för en organisations framgång än någonsin tidigare. Dale Carnegie Training har samarbetat med MSW Research för att studera vad som verkligen driver medarbetarnas engagemang. Forskningen visade att även om det finns många funktionella och känslomässiga faktorer som påverkar medarbetarnas engagemang finns det 3 särskilt viktiga drivkrafter.
 

PDF_IconDynamiken som skapar medarbetarengagemang

En fullt engagerad medarbetare är villig att göra sitt bästa för att garantera kundnöjdhet, sprida entusiasm och försäkra sig om att sitt team är framgångsrikt. En oengagerad medarbetare har ofta en negativ attityd på arbetet, förringar andras prestationer och utför minsta möjliga arbete - utan att tillföra något extra. Men hur kommer det sig att en person satsar på sitt arbete medan en annan är mindre engagerad? 

PDF_IconKänslorna som skapar medarbetarengagemang

Engagemangsnivån på arbetsplatsen påverkas av de känslor vi har för organisationen, den närmaste chefen och ledningen. Dale Carnegie Trainings senaste studie visar vilka specifika känslor som skapar engagemang och vilka som framkallar oengagemang.

PDF_Icon

Ökat medarbetarengagemang: Den närmaste chefens betydelse

Att det finns ett starkt samband mellan medarbetarengagemang och ett företags resultat vet vi, men visste du att relationen till den närmsta chefen är avgörande för en medarbetares engagemang?

PDF_Icon

Skapa engagemang: Företagsledningens viktiga roll

Företagsledare som litar på sina medarbetare, kommunicerar med dem på ett positivt sätt och som bekräftar och belönar deras arbete, tenderar att skapa en engagerad arbetsstyrka som ger organisationen konkurrenskraftiga fördelar.

PDF_Icon

Medarbetarengagemang 

Vad är medarbetarengagemang och varför ska chefer bryr sig om det? Vad säger forskningen om det? Hur uppmuntrar organisationer engagemang? Hur kan en organisation inte bara engagera enskilda medarbetare utan skapa en social företagskultur där alla medarbetare engagerar sig fullt ut? Denna White paper tar upp dessa viktiga frågor (denna är på engelska). 

PDF_IconLeda talanger

Hur många gånger har du hör någon säga att "människor är vår organisations största tillgång?" Att leda talanger handlar om att göra denna fras till mer än bara tomt prat. En del trendspanare och observatörer förutspår att HR- avdelningar kommer att försvinna i framtiden, och ersättas med "Talent Management" avdelningar. Här får du veta om om vad du kan göra för att leda och behålla talangerna på ditt jobb (denna är på engelska). 

PDF_IconPlanera för framtiden

De flesta chefer vet att det är svårt att hitta nya medarbetare. När chefer ska försöka ersätta nuvarande anställda upptäcker de ofta att det kan kosta mycket mer att rekrytera kvalificerade medarbetare utifrån än vad det kostar att behålla nuvarande anställda. Att planera för framtiden handlar om att fylla på med talanger inom organisationen och att bygga vidare och ta tillvara på den kompetens som redan finns inom företaget (denna är på engelska).

PDF_Icon

ASTD Studie: Medarbetarengagemang

Oengagerade medarbetare och hög omsättning påverkar företagets produktivitet, kreativitet och i slutändan vad som står på den nedersta raden. ASTD (American Society for Training & Development) har, på uppdrag av Dale Carnegie, gjort en studie som kartlägger hur arbetsplatsen påverkas av medarbetarnas engagemangsnivå (denna är på engelska).

 

Adress, HK

Dale Carnegie

7A Centralen, Vasagatan 7

111 20 Stockholm

 

 

Följ oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website design and development by Americaneagle.com