Ledarskap som inspirerar, motiverar och möjliggör för team att leverera

Idag är det ganska enkelt att utveckla vissa färdigheter. Lättillgängliga utbildningar och ”googlande” har gjort det möjligt för många att skaffa sig mätbara färdigheter inom alla typer av arbeten. Så hur sticker vi ut i den kunskapsfyllda massan av kompetenta ledare och får andra att vilja följa just oss som ledare?

Svaret börjar med intuition, lyhördhet och en kombination av mer eller mindre abstrakta egenskaper som inte kommer genom betyg, certifieringar eller diplom, utan snarare från erfarenhet. Och som ledare, kommer dessa färdigheter hjälpa oss att få förtroende och inge tillit i personerna runt oss, och skapa en vilja hos andra att göra sitt bästa.

Mer än någonsin behöver vi bra ledare att följa. Här är de 5 viktigaste ledaregenskaperna som kommer att stärka, inspirera, motivera och engagera våra team.

Empati

Empati gör att vi kan känna och förstå vad andra går igenom. I vår roll som ledare hjälper denna förmåga oss inte bara att förstå våra team, utan gör också att våra team förstår och vågar lita på oss. Människor följer ledare som de litar på och det finns inget bättre sätt att skapa förtroende på än att vara öppen och ärlig. Att lyssna och dela saker med teamen, hitta gemensamma beröringspunkter och att utveckla personliga relationer till medarbetare kommer att skapa engagemang – och engagerade medarbetare bidrar mer till helheten.

Sårbarhet

När vi hör ordet sårbarhet, tenderar vi att tänka på svaghet, men faktum är att det är en färdighet vi borde använda oss mer av i vårt ledarskap. Det kan vara svårt och ovant att visa sårbarhet, men att tillåta sig själv att vara mer sårbar är ett av de bästa sätten att få andra att våga göra nya saker och ta täten.

För många är det tuffa tider i nuläget, och människor behöver få inspiration. Att öppna upp och ärligt dela med oss av våra ansträngningar och motgångar i företaget visar teamen att vi också är mänskliga och att de inte är ensamma.

Tålamod

Vårt tålamod har prövats mer än vanligt den senaste tiden. Vi är redo att fortsätta framåt och lägga 2020 bakom oss, men det vi behöver nu är ännu mer tålamod.

Skiftet till distansarbete kommer skapa luckor i kommunikationen, och vi hanterar dessa luckor bäst genom att ha ännu mer tålamod. Med tålamod menar vi inte att du ska sitta passivt och vänta på vad som händer. Ansträng dig istället för att få bättre förståelse för teamens utmaningar och hinder och vilka deras personliga förutsättningar är.

Att förstå att det kommer uppstå sprickor och ha förmågan att ha tålamod både med teamet och sig själv, ger möjligheter och arbetsro – möjligheter att lära både andra och sig själv, och att växa.

Ödmjukhet

Dale Carnegie sa en gång ”Varje jobbs framgång kräver andras samarbete och ansträngningar. Andra människor bidrar till vår framgång lika mycket som vi bidrar till deras.”
I stället för att som ledare ta äran för framgångar, lyft teamen genom ärligt och uppriktigt beröm och få teamen att förstå att det är de tillsammans som bygger framgång. Få dem att själva hitta sina framgångsfaktorer. Kärnan är ”ära den som äras bör” och även om du leder ett team är du fortfarande en del av det teamet, och ingen i teamet driver det ensam – och teamet följer dig så länge de känner att du är en ledare värd att följa. Ge ett erkännande till dem de berör. Skriv ner för dig själv vad du är mest stolt över, vad du ser dina ansträngningar gör för teamet och vilka andra ledare du själv inspireras utav.

Generositet

Generositet är en underskattad och ofta missförstådd ledaregenskap. Den förväxlas ofta med bara ett givande, och associeras gärna med pengar. Men generositet innebär oftast saker vi inte tänker på som just generositet.

Att dela med andra det du kan och det du har lärt dig på vägen till där du är idag – det är generositet. När någon ber om en stund av din tid för att prata, ventilera, tydliggöra eller ställa frågor, och du ger dem din odelade uppmärksamhet och tid – det är generositet. Att lyssna på dina teammedlemmars idéer och säga vad du tycker om dessa idéer – det är generositet.

Människor följer de ledare de känner förtroende och tillit till och genom att vara generösa med vilka vi är får andra inspiration till att blir ännu bättre. När andra vet att de kan komma till dig utan att bli avvisade, känner de sig värdefulla – och det är just den känslan vi vill att alla i teamet ska ha.

”När vi har med människor att göra, kom ihåg att det inte är logiska varelser vi pratar om, utan varelser med känslor.” – Dale Carnegie

Så här påverkas engagemanget av våra relationer med medarbetarna