Lotta Peterson

Performance Consultant

Lotta Peterson är vårt senaste tillskott till Göteborgsteamet. Hon har lång erfarenhet av projektledning, strategisk och operativ kommunikation – senaste åren kombinerat med HR/Employer Branding och utmaningarna kring digitalisering. Hennes driv ligger i att förstå och göra människor tryggare, mer professionella och att se den potential som människor har inom sig. Alla tjänar på att vara sitt ”bästa jag” både privat och i sitt yrke.

Lotta har, förutom affärsansvaret för nyckelkunder, också påbörjat sin resa att bli certifierad instruktör, enligt Dale Carnegies internationella regelverk.
Dale Carnegies 17:e princip ”Försök att uppriktigt se situationen från den andra personens synvinkel” är Lottas favorit – den är fundamentalt viktig för att kunna se personens inneboende potential, deras utmaning och den är även vägen till lösningen.

Vill du veta mer om hur det är att jobba i vårt team?