Per Sjöstrand

Partner Malmö & Kundansvarig / Säljare, Trainer

Kombinera Dale Carnegies principer och bli den bästa versionen av dig själv

Kärleken flyttar gränser. Detta är orsaken till att en dansk har tagit sig till Sverige för att bli svensk på heltid. I nästan 20 år har Per Sjöstrand arbetat med företag från hela Europa och har erfarenhet från att bo och arbeta i Tyskland och England, med fokus på att leda säljteam inom bankvärlden.

De Dale Carnegie-principer som är Pers favoriter är en kombination av ”Bli genuint intresserad av andra människor”, ”Bli en bra lyssnare, ” Uppmuntra andra att prata om sig själva” och ”Ge ärlig och äkta uppskattning.” Dessa principer har inte bara hjälpt Per att bli en bättre version av sig själv, den har också underlättat för honom att bli accepterad och integrerad i sitt nya hemland.

Pers kunder upplever ett stort engagemang och har nyfikenheten fokuserad på dem, och vad de kan utveckla för att nå sina mål och ambitioner.