Skriv ut  

Öka medarbetarengagemanget och minska personalomsättningen

I detta ständigt föränderliga arbetsklimat är längden på en medarbetares anställning inte vad den brukade vara. Tiden när en ung person började på ett företag och stannade där i flera år är förbi. Under de första 10 åren av sina karriärer kan yngre arbetstagare ha så många som 8 jobb. Så, vad kan företagen göra för att behålla de bästa talangerna? Engagera medarbetarna är nyckeln.

team_1smallVi inser att de flesta yrkesverksamma kommer överväga att byta organisation för att få ytterligare arbetslivserfarenhet. Men vi tror också att det finns vissa åtgärder företag kan vidta för att skapa engagemang, lojalitet och behålla värdefulla medarbetare och talanger. Företagen på dagens arbetsmarknad måste därför ge sina medarbetare möjlighet att växa i sina nuvarande positioner, samt ge dem erfarenhet av olika arbetsområden.

Dessutom behöver arbetsgivarna engagera både "hjärta och hjärna" hos sina medarbetare genom att ge uppriktig uppskattning, belöna prestationer och uppmuntra idéer. Dessa saker tillsammans gör att medarbetarna känner större engagemang för företaget, vilket gör det mindre troligt att de kommer att lämna det.

Här är några saker att fokusera på för att kunna engagera medarbetare och utveckla talanger:

1. Stötta och utveckla medarbetaren. Talanger och nyckelpersoner anlitas ofta för att stödja ett projekt eller ett strategiskt initiativ. Men vid den punkt när personen upplever att projektet inte är lika viktigt eller att deras inlärningskurva mattas av, börjar de överväga att lämna projektet eller organisationen. Genom att stötta och utveckla medarbetaren i att bygga både tekniska kunskaper och mjuka färdigheter som kommunikation, hur man skapar förtroende och ledarskap, visar organisationen att de är intresserade av medarbetarens professionella utveckling. Ett genuint intresse är ett viktigt första steg för att skapa engagemang.

2. Förbered medarbetare för, och stötta dem under, förändringar. Individer står ofta inför förändringar i både deras personliga och professionella liv. Att starta ett nytt jobb, ta på sig en ny roll eller att flytta till en ny stad är förändringar som kan överväldiga en medarbetare. Genom att hjälpa medarbetare att förbereda sig för förändringen, stötta dem under övergången och sedan erkänna deras framgångar i den nya situationen stärker vi inte bara deras engagemang för organisationen, utan även deras vilja att hjälpa andra under kommande förändringar.

3. Utveckla en känsla av ägarskap. Uttrycket "agera som om du äger det" är ett bra råd. Utmaningen är att göra det praktiskt. Det är svårt att bygga upp en känsla av delaktighet om mål, planer, aktiviteter och uppgifter bestäms av någon annan. En chef måste därför hitta sätt att aktivt engagera medarbetarna i att bidra med idéer till planer, aktiviteter och resultat. Ju mer medarbetarna får ta del av framgångar och får stöd i att vända misslyckanden till möjligheter, desto lättare kan de bygga upp en känsla av delaktighet för sina projekt och bli fullt engagerade i att skapa lyckade resultat.

4. Hjälp medarbetarna att se kopplingen mellan nuvarande ansträngningar och framtida möjligheter. När medarbetare ser sina insatser som enskilda aktiviteter är det lätt hänt att de tröttnar och börjar leta efter andra möjligheter, där deras arbete upplevs som mer meningsfullt. Om medarbetaren är engagerad i till synes obetydliga uppgifter behöver du som chef antingen överväga om dessa uppgifter fortfarande är kritiska för processen, eller om du behöver tydliggöra för medarbetaren på vilket sätt hans/hennes arbete är viktigt för ett positivt resultat av mer strategisk karaktär. Att ge medarbetare fri sikt mellan deras arbete och organisationens övergripande mål är viktigt för att engagera medarbetare och behålla de bästa talangerna.        

Engagemangsnivån på arbetsplatsen påverkas av de känslor vi har för organisationen, den närmaste chefen och ledningen. Ladda ner vårt Whitepaper "Känslorna som skapar medarbetarengagemang" och ta del av vilka känslor som behövs för att skapa engagemang hos dina medarbetare.

 

Adress, HK

Dale Carnegie

7A Centralen, Vasagatan 7

111 20 Stockholm

 

 

Följ oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website design and development by Americaneagle.com