-
 

Det är ingen hemlighet att det finns ett starkt samband mellan medarbetarnas engagemang och företagets resultat. 

Dale Carnegie Training genomförde nyligen en studie för att mäta engagemanget hos Dale Carnegies kursdeltagare, kontra ett slumpmässigt urval av 1500 medarbetare, för att ta reda på hur Dale Carnegies kurser och program påverkar engagemanget hos enskilda personer och företag. 

Resultaten från studien visade att Dale Carnegies kurser markant hjälpte till att öka medarbetarnas engagemang, de diplomerade deltagarna låg väl över genomsnittet i jämförelse med andra medarbetare när det gäller engagemang, arbetsglädje och väl fungerande relationer med ledande befattningshavare. 

Du hittar mer information om studien i vår Infographic nedan. Kontakta oss gärna om du vill veta hur vi kan hjälpa ert företag att öka engagemanget på jobbet >>