-
 

shutterstock_343441019

Fem steg för att lyckas leda i förändring

De flesta av oss gillar trygghet, rutiner och kontinuitet på jobbet. När ett företag genomgår någon form av förändring som till exempel en omorganisation, att man får ett nytt CRM-system eller en ny chef, kan det skapa osäkerhet, stress, oro och motstånd.

– Det är lätt att lägga kraft och resurser på konkreta förändringsmodeller, planer och delmål. Ofta bara förutsätter man att individerna följer med och det kommer som en överraskning att de reagerar med motstånd, säger Johnny Hellgren, docent i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet.

Att vara chef och ledare under en förändring är extra utmanande. De anställda har ofta många frågor och uppfattningar om vad som händer, och om dessa frågor inte besvaras kan det leda till rykten, misstro och frustration.

En viktig sak att tänka på om du är i en ledande position under en förändringsprocess är att involvera dina medarbetare. Du behöver få med dem på tåget tidigt och låta dem vara delaktiga i förändringsprocessen.

Här några andra viktiga saker du bör tänka på inför och under en förändring.

Var ärlig

Var alltid ärlig! I osäkra tider söker medarbetarna information och bekräftelse och automatiskt vänder de sig till den som uppfattas som pålitlig och trovärdig. Att ge ofullständig fakta, delar av sanningen, eller undvika ämnet, kommer bara att försvaga ditt rykte som ledare och förstöra relationerna med dem som litar på dig. Om du inte vet svaret eller inte kan utveckla det, då är det bäst att du är ärlig om det.

Ta ansvar

Skyll inte på företaget och säg att beslut har fattats uppifrån. I osäkra tider behöver medarbetarna verkligen känna att företaget bryr sig om dem och tar deras oro på allvar. Du är därför en viktig länk mellan medarbetarna och ledningen. En bra ledare förstår vikten av att ta ansvar för beslut som bolaget har tagit som helhet och en bra ledare agerar som en kanal mellan medarbetarna och företaget.

Ta alltid det positiva först

Om du kritiseras eller ifrågasätts, identifiera först den positiva aspekten av det som tas upp. Börja sedan ditt svar med att betona det positiva innan du svarar på kritiken. Om ditt team kan se det positiva med det som händer kommer det att minska deras rädsla och skapa mer förståelse för förändringen.

Kom förberedd

Fundera på vilka tuffa frågor eller åsikter som kan komma upp under mötet och tänk ut dina svar och argument. Även om du inte alltid vet vilken typ av frågor eller kommentarer som kan kastas ut, avsätt ändå tid till att förbereda de viktigaste sakerna du vill förmedla.

Lyssna

Lyssna på vad dina kollegor har att säga. Även om du själv inte kan lösa alla problem eller räta ut alla frågetecken, kan du ge dem möjlighet att vädra sina frågor och funderingar. Sannolikheten är hög att alla inte kommer att vara nöjda med resultatet av förändringen, men du kan åtminstone låta dem känna att de har fått sina röster hörda och att du tar deras funderingar på allvar.

Att gå igenom eventuella förändringar eller en omorganisation är ofta en stressig upplevelse, och som ledare kommer ditt beteende i hög grad påverka hur ditt team hanterar förändringen. Genom att ha dessa punkter i åtanke under förändringsprocessen har du grundförutsättningen för att göra processen så smidig som möjligt.

Din ledarskapsguide - hantera förändringar på arbetsplatsen

change-management-icon

 

Att genomföra förändringar på arbetsplatsen är en stor utmaning eftersom det alltid är svårt att förutse hur processer kommer att utvecklas och hur människor kommer att reagera. 

Dale Carnegie Trainings förändringsmodell visar hur du på ett framgångsrikt, strukturerat och flexibelt sätt genomför förändringar i er organisation, och hur du engagerar dina medarbetare under förändringsperioden för att skapa positiva resultat. 

Ladda ner din guide här >>