-
 

_R5A9082

 

Bra förberedelser minskar din nervositet

Många av oss har ingen, eller mycket liten, erfarenhet av att hålla presentationer. Men förr eller senare kommer troligen stunden när du behöver hålla en presentation eller ett tal. Du får kanske en ny roll på ditt företag där du förväntas uppdatera kollegor om pågående projekt. Eller du kanske börjar ett nytt jobb där du behöver utbilda kunder eller informera ledningsgruppen om utfallet av de senaste marknadsaktiviteterna.

Med noggrann planering kan du minska mycket av den oro och nervositet du känner inför att hålla en presentation.

Tre frågor. För att planera en effektiv presentation behöver du fundera på följande frågor:

  • Vilka är det som lyssnar?
  • Vad är syftet?
  • Vad är budskapet?
     

Vilka ska lyssna? Det är lika svårt att uppfylla okända förväntningar hos en publik som det är att pricka ett mål du inte ser. Det går att göra, men det är svårt och riskfyllt om du vill leverera en bra presentation. En viktig del av förberedelserna är att ta reda på mer om publiken.

Kunskap. De flesta som ska hålla en presentation är oroliga för kunskapsnivån hos sina lyssnare: "Kan de mer än jag?" Funderar du på den frågan behöver du troligen inte vara orolig, eftersom talare som tänker så oftast är de som kommer väl förberedda till sina presentationer. Ställ dig aldrig inför en publik oförberedd och underskatta inte kunskaperna hos de som lyssnar. Du kan då lätt uppfattas som överlägsen och nedlåtande.

Expertis. Publikens kompetensnivå är viktig, eftersom den bör avgöra din utgångspunkt för ämnet du ska prata om.

Erfarenhet. Här handlar det inte bara om hur mycket erfarenhet publiken har utan också hur de har fått den. Praktiska erfarenheter skiljer sig markant ifrån teoretiska erfarenheter.

Förutfattade meningar och fördomar. Tänk på vilka förutfattade meningar och fördomar din publik kan ha om det du ska prata om.  Avdramatisera det genom att nämna det alla tänker eller tror. Det gör att du vänder en förutfattad mening till en fördel, och därmed undviker en av de vanligaste fallgroparna inom presentationsteknik.

Vad är syftet? Det finns bara ett fåtal syften med att hålla en presentation. De här är de vanligaste:

Att informera: Det här sättet att kommunicera är inriktat på att skapa tydlighet och förståelse. Den här presentationen svarar på frågorna: "Vad innebär det för dem som lyssnar?", eller: "Hur ska de som lyssnar göra?"

Att övertyga: En talare har ofta uppgiften att övertyga andra om betydelsen av något. Och vi måste få andra att förstå värdet av någonting innan vi kan övertyga dem att t.ex. göra något på ett annorlunda sätt. Den här presentationen svarar på frågorna: "Varför är det här intressant för dem?", eller "Varför ska de göra det?"

Att påverka andra att agera: När vi övertygat andra om att något är sant eller viktigt kan vi påverka dem att agera. Som ledare i dag är det viktigt att kunna motivera andra till handling. Den här presentationen svarar på frågorna: "När ska de komma igång?", eller "Hur börjar de?"

Att underhålla:  Varje presentation behöver vara underhållande på något sätt för att de som lyssnar ska bli motiverade att agera. Underhållning måste inte vara baserad på humor, även om den till stor del kan vara det. I stora drag handlar underhållning om att göra publiken glad att de var där och lyssnade på presentationen, och att det var just du som höll i den.

Vad är budskapet? Det verkar knappast nödvändigt att ta upp vikten av att ha ett budskap i en presentation, men tyvärr saknas det ofta ett tydligt budskap. Presentationer kan ibland vara inplanerade för att fylla ut tid, eller så finns det så många olika budskap i samma presentation att det är omöjligt att hålla reda på vad som är viktigt. Vet du vad ditt budskap är, och har det i åtanke genom hela förberedelsen av din presentation, är du på rätt spår.

 

Dale Carnegie hjälper dig med de jobbiga sakerna - sakerna som skrämmer dig, som du tycker är utmanande och håller dig tillbaka - de färdigheter som verkligen betyder något.